17 mars 2016

Ledaregenskaper som är viktiga i framtiden

Den norske ledarskapsexperten Erik Næss säger att framtidens ledare måste släppa kontrollen. Den globala arbetsmarknaden kräver att ledare behandlar sina anställda som partners. Næss har listat sju egenskaper som är framtidens "måste".

1. Virtuellt ledarskap
Ledare måste finna sig i att de ofta är på fel ställe, måste släppa på kontrollen och bli snabbare på att delegera. Medarbetarna måste styra sig själva i högre grad. Det blir färre fysiska möten, men de blir mer effektiva.

2. Smidighet
Man måste kunna ändra sig snabbare och ha flera mål. Man får stå ut med att leva med stor grad av osäkerhet utan att bli handlingsförlamad. Man måste anpassa ledarstilen efter vem eller vad som ska ledas. Olika människor måste ledas på olika sätt.

3. Globalt tänkesätt
Ledare i såväl stora som små företag måste förstå hur verksamheter opererar i olika delar av världen.

4. Samarbete
Team blir viktigare såväl som teamutveckling. Det gäller att utveckla olika färdigheter i teamet, så att mångfald kommer i fokus. Där man tänker lika får man för lite innovation. Tänker man olika kan konflikter lättare uppstå. Det får man tåla.

5. Engagera och inspirera
Ledare och medarbetare bör dela stora målsättningar. Ledare måste kunna se och förstå andra, kunna glida ut och in mellan sina privata och professionella roller och tackla gränsen mellan dem.

6. Coacha talanger
En coachande ledarstil blir viktigare än styrning av medarbetarna. Varje medarbetare måste ha en personlig utvecklingsplan. Man vill bli behandlad som en unik person.

7. Påverka utan formell auktoritet
Det gör ledaren genom att vara tydlig och trygg i sin kommunikation.

Läs artikeln på norska här.

Vill du uppleva hur man utvecklar team? Gå en UGL-kurs! Läs mer på www.scilla.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar