16 oktober 2015

Vad man inte bör säga i konflikter

Missbruk av metaforer bidrar till konflikter. I boken Skick och oskick på jobbet skriver Atle Andersen "Vi skapar vår verklighetsuppfattning med vårt språkbruk. Att medvetet använda metaforer berikar språket och kan skapa god kommunikation. Missbruk av metaforer bidrar däremot till förvirring och konflikter."
Här är exempel på skadliga metaforer ur boken:
"Dålig personkemi"
Konflikter handlar inte om kemi, men om form, sätt att vara. uppförande. Lösningen är att ändra beteende.
"Sårande ord"
Ord är inte ting och kan inte såra. Den som är "sårad" är egentligen arg och sysslar med känslomässig utpressning.
"Djupa konflikter"
Konflikter är inte djupa sår. Det betyder som regel att konflikten är långvarig eller präglas av starka känslor. Det är lättare att lösa konflikter än att avlägsna djupa sår eller ärr.
"Du kör över mig"Uttrycket döljer ett behov, som kan vara upprördhet eller irritation över att någon tar beslut utan att tala med mig först. Eller att när vi är oeniga argumenterar du så bra att jag ger upp och sitter tyst.
"Jag känner att..."
Vi kan känna smärta, glädje, sorg osv men vi kan inte känna att...Uttalandet döljer ett påstående som man inte vågar stå för. Säg i stället Jag anser/tror/tycker/ inbillar mig att..."Jag hör dig säga.."Den som säger det menar oftast "Jag tror du menar något annat än det du säger". Om vi hör något som inte blir sagt kallas det att hallucinera.
"Vi blir inte hörda"
Formuleringen ger intryck av en odemokratisk ledning. Egentligen betyder det nog av vi inte får bestämma över ledningen.
"Du pressar mig"Jag kan pressa en citron men inte ord. Uttalandet betyder: Jag är dålig på att sätta gränser för andra och inbillar mig att jag måste svara när andra talar till mig.
"Det är tillåtet att bry sig"
Med denna fras tillåter sig beskäftiga människor att lägga sig i saker de inte har med att göra. De är uppfyllda av rättighetstänkande och uttalar sig på andras vägnar.

Krigsmetaforer används flitigt i konflikter, som t ex du angrep mig, stack kniven i mig, dödade något inom mig. Det betyder i själva verket att någon sa något som jag inte gillade att höra. Då är det bättre att säga just det. Läs boken och du får fler tips om hur du hanterar konflikter.

Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar